Arnold-Chiari Malformation

Norihiko TAMAKI, Noriaki KOJIMA, Takayuki SHIRAKUNI, Satoshi MATSUMOTO
1987 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.27.848 pmid:2451173 fatcat:jc4y4kffk5fohi6xmgdlijuu4u