Influence of selected individual clinical factors on reproducibility of radiation fields in patients treated due to gynecologic cancers
Wpływ wybranych indywidualnych czynników klinicznych na odtwarzalność obszaru napromieniania u chorych leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych

Bogusław Lindner, Ryszard Krynicki, Marta Olszyna-Serementa, Agnieszka Nalewczyńska, Anna Zawadzka, Katarzyna Bednarczyk, Piotr Czuchraniuk
2014 Current Gynecologic Oncology  
doi:10.15557/cgo.2014.0011 fatcat:pclej47nljbg7g2jy6byppjl3e