Farklı Paragat Takımlarının Av Verimlerinin Karşılaştırılması

Ali Ulaş, F. Ozan Düzbastılar
2001 Su Ürünleri Dergisi  
Abstact: Comparison of catch efficiency of different longlines: In this study, it was aimed that increasing of catch efficiency of longline, which is classified in passive fishing method. Trials were done with models, which were applied structural changes. In this field trials 4 different type longline models were used. These are called as follow traditional longline model; branch with floats longline model, mainline-swivel-branch connected longline model, branchpole longline model. Catch
more » ... model. Catch efficiency of all experimental longline models increased. For example to determine of by-catch decreasing of bait loss and do not twisting around of longline gear. These experiments may supply to become widespread of longline fishing and to develop its equipment. Özet: Bu çalışma, pasif av yöntemi içerisinde sınıflandırılan paragat takımlarının av veriminin artırılması amaçlanmıştır. Denemeler yapısal değişiklik uygulanmış modeller ile yapılmıştır. Saha çalışmalarında 4 adet farklı paragat modeli kullanılmıştır. Bunlar sırası ile geleneksel dip paragatı, köstek şamandıralı dipüstü paragatı, anabeden-köstek bağlantılı dip paragatı, eksen-köstek bağlantılı paragattır. Denemede kullanılan paragat modelleri ile hedef türlerin yakalanması, düşük yem kaybı ve bedende karışmanın engellenmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar paragat avcılığının yaygınlaşması ve ekipmanının gelişmesini sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Av yöntemi, paragat, av verimi, yem kaybı, İzmir Körfezi
doaj:81605e0baf334536b3fc06a0fcf13501 fatcat:obxfcacutvhk5gqlprccldd4oa