JKI Data Sheets Plant Diseases and Diagnosis Phytophthora på almindelig hestekastanje (Aesculus hippocastanum L.) Danish Vigtigt om almindelig hestekastanje

Olaf Hering
2013 unpublished
Kolofon Open access-serien "JKI Pjecer-Plantesygdomme og Diagnose" er en publikation som udgiver origi-nalmateriale, beskrivelse af patogener, undersøgelser og rapporter om biotiske og abiotiske årsager til sygdomme og skader på afgrøder. Alle manuskripter, der skal udgives, bliver underkastet granskning af mindst to uafhaengige bedømmere, samtidig med at forfatterens anonymitet sikres. Alle bidrag bliver tilgaengeliggjort under Creative Commons' licens. Dette gør at vi kan bruge og distribuere
more » ... hele vaerket eller dele deraf uden forfatterhonorar, så laenge det bruges til ikke-kommercielle formål, med forfatte-rangivelse og uden at aendre vaerket.
fatcat:4jvslnhonbdk7k57sikdg6cmz4