Warianty kreacji obrazu domu w rosyjskiej literaturze wampirycznej

Katarzyna Arciszewska
2017 Białorutenistyka Białostocka  
doi:10.15290/bb.2017.09.17 fatcat:li557g2tz5gk7bttgyfl6l5dlu