Julien De Valckenaere. Vergeten Gentse schrijvers

Daniel Van Ryssel
2017 Ghendtsche Tydinghen  
Julien De Valckenaere is geboren in 1898 in de Abrikoosstraat, op de BrugsePoort, een volkswijk van Gent. Zijn vader Edmond was modelmaker, zijnmoeder fabriekswerkster. In 1918 behaalde hij het diploma van onderwijzeraan de Rijksnormaalschool te Gent. Hij werd daarna licentiaat in de edagogischewetenschappen aan de RUG. Aanvankelijk onderwijzer in het stedelijk onderwijs; in 1936 inspecteur en tenslotte hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs.
doi:10.21825/gt.v38i4.5708 fatcat:5peguj4yenb7fp66uu6edpmx3e