OBTAINING FERRATES OF ALKALINE METALS AND THEIR USE IN THE PROCESSES OF WATER TREATMENT AND WATER PURIFICATION

Олена Іванівна Іваненко, Тетяна Олександрівна Шаблій, Тетяна Анатоліївна Оверченко, Анна Олексіївна Гаркушина, Сергій Дмитрович Довголап
2018 Proceedings of the NTUU "Igor Sikorsky KPI" Series Chemical engineering ecology and resource saving  
ВЕМБЕР В. В., к.б.н., доц.; НОСАЧОВА Ю. В., к.т.н., доц. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ВПЛИВ ЙОНІВ ПЕРЕХІДНИХ d-МЕТАЛІВ НА ДИНАМІКУ ВИЖИВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПРИСУТНОСТІ ФОСФОНОВИХ КИСЛОТ У роботі досліджено вплив йонів перехідних d-металів на динаміку виживання мікроорганізмів в присутності фосфонових кислот. Результати проведених досліджень продемонстрували можливість іонів перехідних металів виступати в якості
more » ... ів та модифікаторів ростових процесів мікроорганізмів, які знаходяться в умовах осмотичного стресу та голодування. Встановлено, що представники досліджених груп мікроорганізмів виявляють різний рівень стійкості до присутності в модельному середовищі фосфонових кислот та йонів Zn 2+ та Cr 3+ у концентрації 5 мг/дм 3 . Найбільші зміни у динаміці виживання мікробних клітин спостерігались при додаванні до середовища культивування іонів хрому, що виражалося у зменшенні відсотка життєздатних клітин Bacillius sp. (до 24%) та суттєвому збільшенні виживання серед клітин Pseudomonas sp. (до 78% у порівнянні з середовищем без додавання іонів металу). Отримані результати свідчать про доцільність врахування можливості існування мікробіологічного забруднення в замкнутих та оборотних системах охолодження та водопостачання з огляду на вплив мікробних клітин на процеси корозії, які там відбуваються. Ключові слова: іони перехідних d-металів, фосфонові кислоти, мікроорганізми, динаміка виживання, замкнуті водоциркуляційні системи.
doi:10.20535/2306-1626.1.2018.143387 fatcat:v5o3xchwd5gzdj47zovmauln7e