"Obława! Obława! Na młode wilki obława!" Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516

Wiesław Charczuk
2014 Studia Podlaskie  
doi:10.15290/sp.2014.22.20 fatcat:f4k6cr4m7nfirhs3nc67dnzgdq