Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj
Culture of Health Information in Croatia

Ivan Pristaš, Damir Ivanković, Maja Valentić, Srđan Golubović, Borna Pleše, Marko Brkić, Boris Barto, Tamara Poljičanin
2017 Socijalna Ekologija  
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr Sažetak Rad stavlja naglasak na informacijsku kulturu kao dio organizacijske kulture koja određuje upravljanje informacijama te načine njezina korištenja u sustavu. Zdravstvene informacije predstavljaju iznimno važan resurs u planiranju, vođenju i procjeni zdravstvenog sustava, dok upravljanje informacijama u zdravstvu ima izravan učinak na funkcioniranje zdravstvenog sustava kao i na kvalitetu
more » ... na kvalitetu zdravstvene zaštite. U radu se navodi nekoliko primjera nedostatne informacijske kulture i manjkavog upravljanja informacijama u projektima implementacije informacijsko-komunikacijskih tehnologija u zdravstvu Republike Hrvatske. Uzrok je prepoznat u izostanku sustavnog i strateškog upravljanja eZdravljem, a navedeni primjeri ukazuju na probleme netransparentnosti sustava i njegovog preskupog održavanja, na institucionalnu fragmentarnost, nedostatak sustavno planiranih ljudskih i fi nancijskih resursa, izostanak defi niranih uloga i ovlasti te komunikacije među dionicima, kao i na nepostojanje standarda, procedura i evaluacija. Autori predlažu ozbiljan pristup strateškim odrednicama upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama kao kritičan korak ka sustavnom i uspješnom upravljanju eZdravljem. Kao moguće aktivnosti predlaže se jačanje institucijskih kapaciteta, uspješnija komunikacija te podjela ovlasti i uloga dionika koji bi informacijama trebali upravljati. Ključne riječi: informacijska kultura, eZdravlje, upravljanje podacima, zdravstveni sustav
doi:10.17234/socekol.26.1.1 fatcat:5hx6j5bcgjdcxiu6n5upymt3e4