Comparative analysis of team quantitative indicators in technical and tactical team actions (TTA) between 10–12 years old players during competitive activity
Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності

Svyatoslav Koval, Sergiy Lebedev
2014 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Коваль С. С., к. фіз. вих., доцент Лебедєв С. І. Харківська державна академія фізичної культури Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10-12 років під час змагальної діяльності Анотація. Мета: порівняти кількісні командні техніко-тактичні дії футболістів від 10 до 12 років в змагальних іграх . Матеріал: дослідження було проведено на базі дитячого футбольного клубу «Арсенал» м . Харкова . У ньому взяло участь 24 футболісти віком 10-12 років у 18
more » ... 0-12 років у 18 іграх . Результати: визначено, що загальна сума командних техніко-тактичних дій під час змагальної діяльності з віком футболістів збільшується нерівномірно . У 10-річному віці юні футболісти виконують у середньому за гру 324, 6±12,3 ТТД, у 11-річному -407,1±14,6, а в 12 років -433,2±13,8 . Достовірно вищі результати мають 11річні юні футболісти в порівнянні з 10-річними (�=4,32; �>0,01) і 12-річні в порівнянні з 10-річними (�=5,87; �>0,01) . Висновки: встановлено, що достовірно вищі результати мають 11-річні юні футболісти в порівнянні з 10-річними (�=4,32; �>0,01) . Кращі кількісні показники мають 12-річні юні футболісти у порівнянні з 10-річними за загальною кількістю техніко-тактичних дій за гру (�=5,87; �>0,01) . Ключові слова: юні футболісти, змагальна діяльність, техніко-тактичні дії (ТТД), кількісні та якісні показники . Коваль С . С ., Лебедєв С . І . Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій Abstract . Koval S. S., Lebedev S. I. Comparative analysis of team quantitative indicators in technical and tactical team actions (TTA) between 10-12 years old players during competitive activity. Purpose: �� c���a�e ��e q�a��i�a�i�e �ea� �ec��ica� a�� �ac�ica� ac�i��� �� ��ay�e�� ���� 10 �� 12 y�ea�� i� c���e�i�i�e ga�e� . Material: ��e ����y� �a� c����c�e� a� ��e c�i���e�'� ����ba�� c��b "A��e�a�" K�a���� . I� �a� a��e��e� by� 24 ��ay�e�� age� 10-12 y�ea�� i� 18 ga�e� . Results: �e�e��i�e� ��a� ��e ���a� a����� �� ��e �ea� �ec��ica� a�� �ac�ica� ac�i��� ���i�g c���e�i�i�e ac�i�i�y� i�c�ea�e� �i�� age ��e�e��y� . T�e 10 y�ea� ��� y����g ��ay�e�� �e����� �e� ga�e 324,6±12,3 TTA, 11 y�ea�� �� age, ��e �ig��e �a� 407,1±14,6, a�� i� 12 y�ea�� -433,2±13,8 . Conclusions: ����� ��a� �ig�i�ica���y� be��e� �e����� �i�� 11 y�ea�-��� y����g ����ba��e�� c���a�e� �i�� 10 y�ea�� (�=4,32; �>0,01) . M��e q�a��i�a�i�e �i�� 12 y�ea� y����g ��ay�e�� c���a�e� �� 10 y�ea�� �i�� a ���a� ���be� �� ТTА �e� ga�e (�=5,87; �>0,01) .
doi:10.15391/snsv.2014-1.009 fatcat:i6buwb3bf5ej5eukq5krmlfjfm