Rekürren alt ekstremite selülitlerinde risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve laboratuvar ile klinik bulguların tedavi yanıtına etkisi

Sudem Mahmutoğlu Çolak, Fatma Yılmaz Karadağ, Mustafa Haluk Vahaboğlu
2019 Ortadoğu Tıp Dergisi  
doi:10.21601/ortadogutipdergisi.485764 fatcat:4nu3dd3tpjcmho5nzkd3bwr3h4