6 years of Cultural Pedagogy and Intercultural Education Workgroup and its prospects
Sześciolecie Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej i jakie perspektywy?

Janusz Gajda
2011 Pogranicze Studia Społeczne  
doi:10.15290/pss.2011.17.01.02 fatcat:6dzhjs2775b7dccapxkdtkncoi