Лексичні парадигми сатиричної байки доби польського просвітництва

Оксана Вишневська, Оксана Приймачок
2020 Лінгвостилістичні студії  
У статті обґрунтовано поняття лексичної парадигми як складника мовної картини світу й ідіостилю письменника; виокремлено кілька лексичних парадигм, що переважають у лексиконі сатиричних байок Ф. Д. Князьніна; проаналізовано компоненти парадигм суспільних реалій, збірних назв угруповань людей, найменувань осіб за різними ознаками, філософських понять, назви видів праці, абстрактної лексики на позначення позитивних і негативних явищ, найменувань тварин. Простежено вплив указаних лексичних мікросистем на формування дидактичного змісту байки.
doi:10.29038/2413-0923-2020-12-17-27 fatcat:wtmpel6nh5fnnhgtwktlnvjk2u