Neocorporatisme i pluralisme en les societats democràtiques: un debat obert

Carlota Solé
1983 Papers  
En els últims deu anys el nou tema del > esdevé el centre d'atenció de sociblegs i cientifics polítics europeus i americans. La publicació, l'any 1974, de l'artide de Philippe Schmitter: . Amb una llarga histbria a Europa, des de 1870 aproximadament, segons Schmitter, i una forta tradició europea en el camp del pensament jurídic i polític del primer terg del nostre segle, el terme popular associat comunament amb els rkgims feixistes d'aquella 2poca deixa pas cinquanta anys més tard a un nou
more » ... s tard a un nou concepte: el de neocorporativisme, o, utilitzant
doi:10.5565/rev/papers/v24n0.1412 fatcat:fynijlv5fzbr3oz5fmi5gcj6le