Visual Reinforcement Audiometry (VRA): examination method of hearing in the youngest children
Vizuálně posílená audiometrie (VRA): vyšetřovací metoda sluchu u nejmenších dětí

Petra Šestáková, Radan Havlík
2020 Listy klinické logopedie  
AUDIO Fon centr, s. r. o., Obilní trh 4, 602 00, Brno lejskovap@seznam.cz havlik@audiofon.cz Mgr. Ing. Petra Šestáková prim. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. Abstrakt Co vlastně dítě slyší? V jakých intenzitách a na jakých frekvencích? Na tyto otázky je odpověď nesmírně obtížná, neboť dítě není schopno jako dospělý nám svůj sluchový vjem popsat. Z množství dostupných metod se v posledních několika letech ukazuje jako nejschůdnější metoda VRAvizuálně posílená audiometrie. Toto vyšetření je schopno
more » ... ení je schopno doplnit nám obraz ohledně sluchového vnímání i o subjektivní reakce dítěte na zvuk. Abstract
doi:10.36833/lkl.2020.040 fatcat:sfrepbreevakbgltuhsfz5h27a