Analiza kompetencji zawodowych i społecznych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego wybranych uczelni medycznych w Polsce [thesis]

Marta Maria Grzegocka
2019
Analiza kompetencji zawodowych i społecznych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego wybranych uczelni medycznych w Polsce Analysis of professional and social competence of field of medicine and dentistry students of selected medical universities in Poland Rozprawa doktorska w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki o zdrowiu
doi:10.48745/ppm.swzy-f550 fatcat:uythdn2labb7pkackoll7irtya