The Golden Fleece and the Golden-Fleeced Ram: Testimony and Interpretation of Ancient Literary Sources

Vita Paparinska
2018 Literatūra (Vilnius)  
The Golden Fleece figures in Greek mythology as the objective of the voyage of the Argonauts. The incompatability of the object of the search with the effort invested in its acquisition has furthered discussion of the real meaning of the Golden Fleece, which has generally been accepted to be a metaphor since antiquity. Modernity, especially at the turn of the 19th and 20th centuries, has been productive and inventive in the decipherment attempts of the metaphor's hidden meaning. A number of
more » ... ng. A number of interpretation theories has been developed, which, though interesting and wellargumented, are sometimes highly divergent from the interpretation of the Golden Fleece in the ancient sources. A proper understanding of the original or close to original meaning of the metaphor of the Golden Fleece requires a scrupulous look at ancient Greek and Roman testimony, anoverview of which the paper intends to provide.Aukso vilna ir auksavilnis avinas: antikinių literatūros šaltinių liudijimai ir interpretacija Svarbiausias epinės poemos, t. y. mitologinio pasakojimo apie herojišką žygdarbį, reikalavimas – parodyti ir įrodyti veikėjo ar veikėjų atitiktį heroizmo idėjai taip, kaip ji suvokiama epinės poezijos erdvėje. Žygdarbis čia svarbesnis ir įdomesnis už konkretų vykdomos užduoties objektą. Tai akivaizdu išlikusiuose epinės poezijos tekstuose, kuriuose pasakojama apie argonautų kelionę į Kolchidę (Apolonijo Rodiečio Argonautica, Valerijaus Flako Argonautica, Argonautica Orphica). Herojinės užduoties tikslas – gauti stebuklingo auksavilnio avino kailį. Argonautų užduoties objekto reikšmė per se atrodo neadekvati pastangoms, įdedamoms į šį sumanymą. Pasakojimo logika rodo, kad aukso vilna yra metafora.Aukso vilna, kaip antikinių tekstų objektas, minima dažnai, tačiau jos metaforinės interpretacijos pavyzdžių, t. y. tikslaus vertės apibrėžimo žvelgiant iš argonautų kelionės perspektyvos, mãža. Norint suprasti tikrąją (ar artimą tikrajai) metaforinę aukso vilnos reikšmę, būtina panagrinėti atitinkamus antikinius tekstus.Daugelyje tekstų aukso vilna suvokiama arba kaip aukso reprezentacija (kalnų upėmis nešamos aukso dalelės, kurias kolchai rinkdavo vilnomis, gryno aukso statula ar itin brangi ypatingos avių veislės vilna), arba apskritai kaip Kolchidės turto metafora (kolchų žemėje apstu vertingų metalų). Tolesnė šios sampratos raida akivaizdi bizantiškuose šaltiniuose – aukso vilna čia reiškia alchemijos, kurios išmanymas leidžia paversti metalus į auksą, knygą. Kai kuriuose tekstuose aukso vilna figūruoja kaip karališkosios valdžios metafora (karaliaus valdžia, kurią Jasonas tikisi įgyti, ir karališka galia, kurią Ajetas siekia išlaikyti).Palyginti su išlikusiais antikiniais interpretaciniais liudijimais, šiuolaikinis mokslas kur kas produktyvesnis. Daugelis aukso vilnos metaforinės interpretacijos teorijų buvo sukurtos XIX ir XX amžių sandūroje. Nors kai kurios šiuolaikinės teorijos kyla iš antikinių sampratų, daugeliu atvejų nūdiena nepasiūlė nieko iš esmės nauja: kad ir kokios būtų detalės, aukso vilna reiškia tai, ko trokštama ir ko stygius kelia pavojų individui arba bendruomenei.
doi:10.15388/litera.2017.3.11836 fatcat:2w35qnivhfedpjkmhw3mxzojdi