АВТОРИЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ЯКИЙ НЕ МАЄ ПІДТРИМКИ БРАУЗЕРА, З МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH

С.С. Сурков, А.Н. Мартынюк
2015 Holodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ  
Розділ 4. Автоматика, комп'ютерні та телекомунікаційні технології _____________________________________________________________________________________________________  С.С. Сурков, А.Н. Мартынюк, 2015 65 УДК 621.59 (075.8) С.С. Сурков, А.Н. Мартынюк Одесский национальный политехнический университет, просп. Шевченкa, 1, Одесса, 65000, Украина АВТОРИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, НЕ ИМЕЮЩЕГО ПОДДЕРЖКИ БРАУЗЕРА, С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH Вместе с взрывным
more » ... м информационных технологий стремительно развивается коммуникабельность общества. Один из ярких примеров и доказательство тому -многочисленные социальные сети. Все автомобильные производители стремятся предоставить встраиваемым компьютерам доступ к Интернету, но некоторые встраиваемые компьютеры не имеет встроенного браузера. Чтобы решить проблему авторизации сторонних приложений был создан протокол OAuth, смысл которого заключается в вводе учетных данных в Web-браузере. Эта статья описывает решение реализации OAuth для встраиваемых компьютеров, которые не имеют поддержки браузера Ключевые слова: Метод авторизации -Автомобильный компьютер -OAuth -REST API -Смартфон -iOS -Android С.С. Сурков, А.Н. Мартинюк Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченкa, 1, Одеса, 65000, Україна АВТОРИЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ЯКИЙ НЕ МАЄ ПІДТРИМКИ БРАУЗЕРА, З МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH Разом з вибуховим зростанням інформаційних технологій стрімко розвивається комунікабельність суспільства. Один з яскравих прикладів і доказ тому  численні соціальні мережі. Всі автомобільні виробники прагнуть надати вбудованим комп'ютерам доступ до Інтернету, але деякі вбудовані комп'ютери не мають вбудованого браузера. Щоб вирішити проблему авторизації сторонніх додатків був створений протокол OAuth, сенс якого полягає в введенні облікових даних в Web-браузері. Ця стаття описує рішення реалізації OAuth для вбудованих комп'ютерів, які не мають підтримки браузера Ключові слова: Метод авторизації -Автомобільний комп'ютер -OAuth -REST API -Смартфон -iOS -Android
doi:10.15673/0453-8307.2/2015.35890 fatcat:enncl2jizje45pgqdfsi2t4kuu