ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНО-ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ МАЙБІТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Olesia Pryymuk
2017 Психологічний Часопис  
Анотація. У статті представлено результати порівняльного аналізу показників комунікативної сфери контрольної (КГ) і експериментальної груп (ЕГ) студентів. Доведено ефективність розвитку комунікативного компоненту у структурі професійних важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (РБ). З'ясовано позитивний вплив комплексно тренінгової програми (КТП) на комунікативну складову студентів експериментальної групи в процесі їх освітньо-професійної діяльності про, що свідчать: високі
more » ... ідчать: високі показники стилю й структури міжособистісної взаємодії, сформованість адекватних способів реагування особистості на конфліктну ситуацію. Визначено, що у представників цієї групи в домінуючих стратегіях взаємодії з іншими людьми переважають: конкуренція, співробітництво, компроміс, а також визначено істотно вищі показників організаційних і комунікативних здібностей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. Ключові слова: комунікативний компонент, ефективність, комплексно тренінгова програма, професійно важливі якості. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНО-ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ МАЙБІТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Аспірантка кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ (Україна)
doi:10.31108/1.2017.3.7.13 fatcat:3p27ufhcwfhsvncqb6toixr3jm