Πρωτόκολλα διέγερσης στη διατήρηση γονιμότητας [article]

Γαμζέ. Φουντουκτσή-Ογλού, Χρίστινα Μεσσήνη, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2020
Γράφημα 2: Μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση (ΕΛΣΤΑΤ, 2018) Γράφημα 3: Δείκτης ολικής γονιμότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018)
doi:10.26253/heal.uth.7573 fatcat:ibir4qygp5dutlsxsqx23gxuaq