Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? II. rész

József Móczár
2009 Competitio  
A cikk alapvetı kérdése: vajon tudomány-e a közgazdaságtan, és ha igen, akkor tekinthetı-e önálló tudománynak? A választ az elmúlt század legfontosabb közgazdasági eredményeibıl kiindulva keresi. A szerzı arra a következtetésre jut, hogy napjaink fıáramú közgazdasági elméletei nagyrészt Ramsey, Neumann és Haavelmo munkáira vezethetık vissza. Tudománnyá válását nagyban elısegítette a matematika és a természettudományok, fıleg a fizika eredményeinek alkalmazása. Mindezt Roy E. Weintraub ún.
more » ... Weintraub ún. történeti-rekontrukciós módszerével és Lakatos Imre racionális rekonstrukciója segítségével mutatja meg. Journal of Economic Literature (JEL) kód: B23, C01, C02 Kulcsszavak: közgazdaságtan, közgazdaság-tudomány, történeti rekonstrukció, racionális rekonstrukció Bourbaki ars poeticája: tiszta struktúrák egy tisztátlan világra
doi:10.21845/comp/2009/1/5 fatcat:ycgiarzjubd7pm22t4hl57tv4e