Göz Tümörlerinde Yeni Görüntüleme Metodları - Ultrason Biyomikroskopi, Optik Koherens Tomografi, Fundus Otofloresans Görüntüleme

Ahmet Murat Sarıcı
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Göz tümörlerinde tanı, tedavi ve komplikasyonların değerlendirilmesinde birçok yardımcı testtten faydalabiliriz. Bu testler içerisinde ön segment patolojilerini değerlendirmede ultrason biyomikroskopinin önemli bir rolü vardır. Arka segment tümör yapı ve komşu doku etkilerinin değerlendirilmesinde ise optik koherens tomografi ve fundus otoflorosans görüntülemeden yararlanılır. Ancak bunların lezyonlarin kliniği ile birlikte değerlendirildiğinde anlam kazandığını unutmamak gerekir. (Turk J
more » ... ekir. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: Özel Sayı 66-70) Anah tar Ke li me ler: Ultrason biyomikroskopi, optik koherans tomografi, fundus otofloresans görüntüleme, göz tümörü Several ancillary tests could be used in the diagnosis, treatment, and management of complications of eye tumors. Among those, ultrasound biomicroscopy has a particular role in the evaluation of anterior segment tumors. Optic coherence tomography and fundus autofluorescence have values in determining the architecture of posterior segment tumors and the effects of tumors on the adjacent structures. However, it should be noted that those tests have a meaning when they are evaluated together with the clinical features of the lesions. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: Supplement 66-70)
doi:10.4274/tjo.15045 fatcat:xkqn3x4tazcwfmapu6qa5esrgu