Stogodišnjica Ljudevita Jonkea

Ivo Pranjković
2017 Croatica et Slavica Iadertina  
U povodu stogodišnjice rođenja Ljudevita Jonkea prikazuje se njegov život i njegovo djelo. Zaključeno je da je upravo nenadomjestiva uloga Ljudevita Jonkea kao vrhovnog autoriteta u standardnojezičnim i jezičnopolitičkim pitanjima u Hrvatskoj od pedesetih do sedamdesetih godina prošloga stoljeća.
doi:10.15291/csi.356 fatcat:yvbu3zaxu5aotavdba2j7oo4re