Epidural analgesia in obstetrics
Aplikace epidurální analgezie v porodnictví

P. Nosková, J. Bláha, J. Mannová, D. Seidlová, P. Štourač
2019 Anesteziologie a Intenzivni Medicina  
Epidurální porodní analgezie představuje nejúčinnější metodu porodní analgezie, avšak v České republice ne příliš rozšířenou. Cílem článku je přiblížit teorii metody a popsat její praktické provedení i možné komplikace. KLÍČOVÁ SLOVA epidurální analgezie -porodnictví ANESTEZIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ ABSTRACT Nosková P., Bláha J., Mannová J., Seidlová D., Štourač P.: Epidural analgesia in obstetrics Epidural analgesia for pain relief in labour is the most effective method of obstetric
more » ... sia which is infrequently used in the Czech Republic. The aim of this article is to explain the theory of the method and to describe its practical usage and possible complications. KEYWORDS epidural analgesia -obstetrics Anest intenziv Med. 2019;30:9-13 1 Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3 Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod 4 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení, Fakultní nemocnice Brno 5 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2019, 30, č. 1
doi:10.36290/aim.2019.002 fatcat:q4njf4jqhfgidgchbbrsf575ji