CALDERON VE TRAJEDİLERİNDE NAMUS VE ŞEREF TEMASI

Ertuğrul ÖNALP
1992 Tiyatro Ara  
Pedro Calderan de la Barca (1600-1681) İspanyol Altın çağının en tanınmış tiyatra eseri yazarlarındandır. Çağdaş ürilü tiyatıo eseri yazarı ve şair Lope de Vega (1562-1635) nasıl ki yaşadığı döne'mde milli tiyatronun kurucusu olarak ün kazanmışsa, o da çağır:ı.a barok tiyatroyu getiren şahsiyet olarakisim yapmıştır. Calderon İspanya'nın en buhranlı döneminde, gerilemenin cidd,i boyutlara ulaştığı XVII. yüzyılda yaşadı. Bir' insan olarak yaşadığı dönemin olaylarından ve ideolqjisinden
more » ... jisinden etkilenmesi kaçınılmaz olduğundan, o da diğer çağdaşları gibi eserlerinin büyük bir kıs!fiında zamanın düşünce yapısını 'y'ansıtmaktan geri kalmadı. Calderan'un eserlerini sıhhatli bir şekilde tahlil edebilmek, vermek istediği mesajı daha iyi kavrayabilmek için yaşadığı dönemin olaylarını, fikir yapı'sını iyice bilmek gerekir.
doi:10.1501/tad_0000000154 fatcat:pqvem6ubdrhqxdvk57a25o4hme