Association of total homocysteine with blood pressure in a general population of Chinese adults: a cross-sectional study in Jiangsu province, China

Hongxu Wu, Binyan Wang, Qianyun Ban, Lulu Chen, Dong Yan, Yaren Yu, Yun Song, Chengzhang Liu, Jingjing Cao, Jingping Zhang, Yuanyuan Zhang, Tao Zhang (+9 others)
2018 BMJ Open  
doi:10.1136/bmjopen-2017-021103 pmid:29921686 pmcid:PMC6009617 fatcat:sutydgztbnfllljpqy6ymd2nvu