Konferencja naukowa "Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego" (Wrocław, 4–6 grudnia 2013 r.)

Renata Piotrowska, Dariusz Kardela
2014 Toruńskie Studia Bibliologiczne  
doi:10.12775/tsb.2014.015 fatcat:zkbfj75mzzf6fnfk2f2md2elmy