Аналіз методів визначення тривалості сушіння соснових необрізних пиломатеріалів

Yuriy Huber, Zoya Kopynets, Yuriy Dadak, Zhanna Humeniuk
2020 Наукові праці Лісівничої академії наук України  
За результатами дослідних процесів сушіння, проведених у виробничих умовах у конвективній сушильній камері періодичної дії фірми LeKo типу LK-ZDR-50 з об'ємом завантаження близько 50 м3 пиломатеріалів, встановлено тривалість сушіння багатоступеневим режимом соснових необрізних пиломатеріалів завтовшки 30 мм та завдовжки 3...3,2 м. Під час виконання експериментальних досліджень початкова вологість пиломатеріалів становила %, кінцева – %. Температура агента сушіння (вологого повітря) на першому
more » ... вітря) на першому ступені режиму сушіння становила °С, відносна вологість агента сушіння – %; на останньому ступені – °С, %. Схема циркуляції агента сушіння в камері – поперечно-вертикальна, середня швидкість його руху через штабель за вологості висушуваних пиломатеріалів більше 31% – м/с, за вологості менше 31% – м/с. Середнє значення тривалості досліджуваних процесів сушіння становить год. Для аналізу обрано одинадцять розрахункових методів визначення тривалості сушіння пиломатеріалів. Порівнюючи результати розрахунків тривалості сушіння з експериментальними даними встановлено, що для соснових необрізних пиломатеріалів у сучасних конвективних сушильних камерах періодичної дії можна рекомендувати такі методи: графоаналітичний П.С. Сєрговського – відхилення становить -2,32%, аналітичний William T. Simpson – відхилення становить -7,25 % та аналітичний L. Vorreiter – відхилення становить -2,46%. З'ясовано, що метод згідно з T. Trübswetter матиме достатню для виробничих умов точність (відхилення становитиме -7,82%) за умови внесення запропонованих у цій роботі поправок.
doi:10.15421/412020 fatcat:ueawvhc3qfajtjusqfs6zgijk4