Dental and Maxillofacial Magnetic Resonance Imaging; an update
Dental ve Maksillofasial Manyetik Rezonans Görüntüleme güncel bilgiler

Selmi YILMAZ
2022 Selcuk Dental Journal  
Düz radyografiler ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografik görüntüleme (KIBT) ile yuşak doku sinyali, manyetik rezonans görüntülemeden sert doku sinyali tam anlamıyla alınamadığı için, sert ve yumuşak dokunun simultane görüntülenmesi henüz mümkün olamamaktadır. Rutin klinik kullanımda olan düz radyografilerin yumuşak doku patolojilerinde tanısal değeri yoktur. Son 10 yılda diş hekimliğinde görüntüleme ağırlıklı olarak KIBT'ye odaklansa da medikal görüntüleme alanında in vivo histolojik
more » ... e olarak nitelendirilen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleri geliştirilmektedir. Bu teknikler oral ve maksillofasial radyoloji alanında anatomi ve patolojiinin görüntülenmesi için adapte edilmekte, disiplinler arası çalışmalarla optimum veri elde edilmeye çalışılmaktadır. Güncel olarak intraoral sarmal geliştirme çalışmaları, sert doku görüntüleme için tanımlanan yeni sekanslar, ultra yüksek manyetik alan kullanan cihazlar ile yapılan çalışmaların literatüre kazandırıldığını görmekteyiz. Maksillofasial MRG'de bir sonraki adım, sert doku görüntüleme sekanslarının ve intraoral sarmalların optimizasyonu ile ultra yüksek alanlara sahip cihazlarda in vivo kullanımı olarak görünmektedir. Ancak bu teknolojinin diş hekimliği klinik uygulamasına girmesi için oldukça uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
doi:10.15311/selcukdentj.860805 fatcat:5equnk4yjvhm7prvqc2ebrd33a