XITOYDA TURIZMNING TURLARI VA XITOY TURIZIMINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA

Saidullayeva Sitora, Xikmatov Dilshodjon
2022 Zenodo  
Bugungi kunda turizm sohasi dunyo iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri. Ushbu maqolada muallif Xitoy davlatining turizm turlari, uning mamlakat miqiyosida tutgan o'rni, turli manbalarda uning talqini va o'z tahlillarini keltiradi.
doi:10.5281/zenodo.7493573 fatcat:c6ljxrho3rdtzn56izrei6y5ta