The terminological aspect of the jihadist terrorism in Europe in the first two decades of the 21ST century

Mykola Nesprava
2018 ScienceRise  
ДЖИХАДИСТСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ В ЄВРОПІ ПЕРШИХ ДВОХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХІ СТОЛІТТЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ © М. В. Несправа У статті запропонована типологія дій ісламських терористів в Європі перших двох десятиліть ХХІ століття. Досліджено термінологічний аспект проблеми. Охарактеризовані особливості сучасних проявів релігійного радикалізму. Показані ідеологічні та організаційні структурні елементи релігійного екстремізму джихадистських терористів. Доведено, що цей екстремізм несе у собі ознаки релігійного
more » ... знаки релігійного конфлікту і є загрозою для безпеки європейців усіх віросповідань Ключові слова: релігійний екстремізм ісламський тероризм, джихадизм, моральні цінності, європейська безпека 1. Вступ У сучасній Європі початку ХХІ століття спостерігається спалах ісламістського тероризму. У європейській стратегії безпеки загроза тероризму позначена як головна [1] . Цей феномен потребує всебічного дослідження, адже він становить не тільки науковий інтерес, а й пов'язаний з сотнями життів, які дані теракти перервали в останні роки. Для академічних розвідок передусім важливо розглянути термінологічний аспект даної складної проблематики. Це дозволить отримати базову інформацію щодо природи та сутності досліджуваних подій. Літературний огляд Термінологічні питання, пов'язані з аналізом релігійного тероризму, досліджувало чимало авторів. Їхні розвідки охоплюють різноманітні аспекти цієї складної проблеми. В них представлений глибокий аналіз специфіки релігійного тероризму [2], розглядаються характерні риси ісламістського тероризму [3] . Ретельно вивчаються сутність та причини релігійного екстремізму [4] . Пропонується докладна типологізація різновидів ісламського тероризму [5] . Досліджуються соціокультурні основи релігійного екстремізму [6], а також аналізуються соціально-філософські аспекти релігійного конфлікту [7] . Вітчизняні науковці, які займаються означеною проблематикою докладають зусиль у напрямку дослідження концептуального змісту поняття «релігійний конфлікт» та підходів до його визначення [8], а також ведуть наукові розвідки щодо розкриття релігієзнавчо-психологічної сутність релігійного фанатизму [9] та досліджують засоби вирішення міжконфесійних конфліктів [10] . Однак, у наявній літературі ще остаточно не вирішено питання термінологічної класифікації проявів ісламістського тероризму в Європі перших десятиліть ХХІ століття, що і складе академічну новизну нашого дослідження. Несправа Микола Вікторович, кандидат філософських наук, доцент, кафедра cоціально-гуманітарних дисциплін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро,
doi:10.15587/2313-8416.2018.128775 fatcat:kjk73p5qsvektmx5qrcdz5nwh4