Calligraphers From Kastamonu

Mustafa ASLAN
2007 Turkish Studies  
ÖZET Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli ve yabancı kütüphanelerde bulunan yazma eserlerimizin her biri bu bakımdan ayrı bir değer ifade etmektedir. Bu yazımızda Kastamonu'dan yetişen hattatlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. ABSTRACT The art of calligraphy is an important component of Islamic culture. For this reason, the Ottoman Turks have valued its importance and have
more » ... importance and have trained valued calligraphers. From this standpoint, each of our handwritings that are found in both local and foreign libraries, carries and Express es individual value. In this paper, information pertaining to calligraphers trained in Kastamonu have been provided.
doi:10.7827/turkishstudies.165 fatcat:ctr6q7rwgvcrxk6vopdwtk4whe