Człowiek wobec świata. Gnoza nowożytna Erica Voegelina gnostycyzm antyczny – próba porównania

Michał Jacek Czarnecki
2007 Dialogi Polityczne  
doi:10.12775/dp.2007.029 fatcat:fki2bg3eoneyhpcmjtgtibiffq