Nachruf auf Professor Zdeněk Kučera

Luboš Tichý
2018 Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego  
W pierwszych dniach 2018 r. dotarła do nas wiadomość o śmieci Profesora Zdenka Kučery, członka Rady Naukowej "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego". Mimo że do jej grona formalnie dołączył w 2012 r., z naszym czasopismem związany był już o wiele wcześniej, mianowicie jeszcze wtedy, gdy ukazywało się pod nazwą "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego". Profesor Zdeněk Kučera był jednym z najwybitniejszych kolizjonistów czechosłowackich, a później czeskich, autorem ponad 120 prac poświęconych
more » ... prawu prywatnemu międzynarodowemu. Jednak jednym z najważniejszych Jego dokonań było opublikowanie cenionego przez studentów i praktyków podręcznika, jak również opracowanie projektu czeskiej ustawy kolizyjnej z 2012 r., która zastąpiła czechosłowacką regulację z początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dnia 27 grudnia 2017 r. odszedł od nas wybitny Prawnik i prawdziwy Przyjaciel...
doi:10.31261/pppm.2018.23.02 fatcat:dlopz5qlojemxpsuerziov73xq