Nacrt istraživanja: kvalitativni, kvantitativni i mješoviti pristupi

Daliborka Luketić
2017 Acta Iadertina  
Treće, prošireno i nadopunjeno izdanje jedne od najprodavanijih knjiga u području metodologije istraživanja, Nacrt istraživanja: kvalitativni, kvantitativni i mješoviti metodološki pristupi (Research Desing: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches) autora Johna Creswella predstavlja jedinstvenu komparaciju tri temeljna pristupa istraživanjima u području društvenih i humanističkih znanosti. Autor John Creswell, profesor edukacijske psihologije na Sveučilištu Lincon (Nebraska, SAD)
more » ... con (Nebraska, SAD) u svom 35-godišnjem profesionalnom radu objavio je više od 11 knjiga iz područja metodologije istraživanja, a autor je i brojnih znanstvenih članaka. Također je jedan od pokretača i urednika uglednog znanstvenog časopisa Journal of Mixed Methods Reaserch. U svom posljednjem uratku John Creswell donosi izuzetno koristan, usporedan pregled najvažnijih spoznaja o temeljnim istraživačkim pristupima unutar jedne metodološke rasprave. U knjizi su, kroz etape izrade nacrta istraživanja, opisani kvalitativni, kvantitativni i mješoviti pristupi istraživanjima u rasponu od početnih filozofskih pretpostavki na kojima se temelje, pa sve do faze izvještavanja i predstavljanja rezultata istraživanja. Temeljno obilježje knjige je sustavan pregled spoznaja, naglašena kvaliteta podataka kojima autor ulazi u srž problematike vezane uz osmišljavanje istraživanja i vrijedni praktični naputci za svaku etapu istraživačkog rada. Knjigu odlikuje jasan i jednostavan stil pisanja, koji je na pravi pogled lišen složene stručne terminologije. Upotrebom jednostavnog jezika autor uspijeva čitateljima približiti temeljne spoznaje i informacije neophodne za praktičnu izradu odgovarajućeg nacrta istraživanja. Koncepcija knjige omogućuje čitatelju jasan pregled svakog od pristupa kao i pojedinačno i/ili usporedno razmatranje sva tri pristupa u svakoj od etapa izrade nacrta istraživanja. Poglavlja čine koncizan sadržaj, koji se proteže od uvodnih napomena, smisleno razrađenih potpogavlja, kratkog sažetka i izbora praktičnih vježbi za čitatelja. Svako
doi:10.15291/ai.1252 fatcat:p3kltq6zd5gihjohtvqgjz535i