Je paradox holiče paradoxem?

Jiří Raclavský
2012 Pro-Fil  
Abstrakt: V první části textu ukazuji, že paradox holiče není analogický Russellově paradoxu, ba že to vůbec není paradox. Poté se stručně věnuji otázce jeho pravděpodobného historického původu i původu jeho známých verzí. V závěru diskutuji zdroj jeho údajné paradoxnosti. Abstract: In the first part of the paper, I argue that the Barber paradox is rather dissimilar to Russell's paradox, moreover, that it is not a paradox at all. Then, I discuss its probable historical origin and that of its
more » ... ular versions. Finally, I attempt to reveal the source of its alleged paradoxicality. Klíčová slova: paradox holiče; Russellův paradox Keywords: the Barber paradox; Russell's paradox Jak budu rozebírat v hlavní části této statě, na paradoxu (vesnického) holiče 1 je paradoxní především to, že paradoxem není. Paradoxní je pak i to, že navzdory tomu, jak je ve světovém kontextu vnímán, někteří prominentní čeští teoretikové jej za paradox vyhlašují. Paradoxní je rovněž to, že jeho autorství bývá připisováno Bertrandu Russellovi, ačkoli ten ho nejenže nevytvořil, ale dokonce před ním varoval jako před falešnou analogií Russellova paradoxu. Konečně je paradoxní i to, že navzdory výše uvedenému přece jen navrhnu, jak paradox holiče vyložit jako paradox. Nejprve si uvedeme Russellův paradox a paradox holiče a ukážeme si, že si nejsou analogické, a to už proto, že paradox holiče vlastně ani paradoxem není. V historické sekci, která následuje, si ukážeme některá vystoupení proti jejich údajné analogičnosti, uvedeme si též pravděpodobného autora paradoxu holiče a rovněž autory jiných známých verzí tohoto para-1 Anglicky 'The Barber Paradox', 'The Barber of Alcala', nikoli ale 'The Barber Shop Paradox', což je jméno paradoxu týkajícího se implikace, který pochází od Lewise Carrolla.
doi:10.5817/pf12-2-246 fatcat:gftzuiury5apzleeyb7i3ivije