Saints in calendar liturgical practice of the Orthodox Church
Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego

Jarosław Charkiewicz
2011 Elpis  
doi:10.15290/elpis.2011.23-24.10 fatcat:r2yrwj6mzvfh3kx6yf6igu4rwi