Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů

Jan Činčera, Petr Gilar, Júlia Sokolovičová
2010 Envigogika  
Abstrakt: Studie analyzuje vzdělávací kurzy pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, které byly v letech 2006-9 organizovány Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a jeho členskými organizacemi. Hlavní část výzkumu využívá metodiku zakotvené teorie pro analýzu toho, jak absolventi kurz zpětně interpretují, jaké faktory tuto interpretaci ovlivnily a jak kurz využili ve své praxi. Doplňující část obsahuje expertní pohled na závěrečné práce a pracovní výstupy
more » ... vní výstupy absolventů. Výzkum ukázal, že absolventi většinou hodnotí své studium velmi kladně pro svůj vlastní profesní růst i pro zvyšování kvality environmentální výchovy na své škole. S touto interpretací kontrastuje expertní pohled, podle kterého absolventi nedostatečně ovládají metodiku tvorby programů environmentální výchovy. Klíčová slova: Evaluace, vzdělávání učitelů, zakotvená teorie, expertní hodnocení Abstract: This study analyzes educational courses focused on school coordinators of environmental education that have been organized by the "Pavučina" Association of Centers for Environmental Education in 2006-2009. The main part of the research uses the methodology of grounded theory. It analyzes the way the alumni interpret the course, factors that influenced their interpretation and application of the course material in their work. A supplementary part contains an expert assessment of course essays and the other written work of the alumni. The research shows that alumni usually evaluate the benefits of their study for their professional growth and for improving the quality of environmental education in their schools positively. However, according to the expert assessment, they still have a lack of skills needed for designing environmental education programs.
doi:10.14712/18023061.47 fatcat:2ristfexangknecxphe6eb7uqq