Study of excipients quantities influencein the composition of the powder in sachet packages

Oksana Tryhubchak, Svetlana Gureyeva, Olga Yuryeva
2018 ScienceRise Pharmaceutical Science  
При розробці порошку в пакетах саше з протизапальною дією особливим завдання є встановлення оптимального якісного та кількісного складу допоміжних речовин. Метою дослідження було вивчити вплив кількостей допоміжних речовин на фармако-технологічні показники порошку. Методи. З активних компонентів і допоміжних речовин були складені різні композиції з використанням методу математичного планування експерименту. Методом випадкового балансу вивчено їх вплив на фізико-хімічні, технологічні та
more » ... логічні та органолептичні властивості порошку. Результати дослідження. Аналіз діаграм розсіювання результатів дослідження впливу кількісних факторів на зовнішній вигляд маси показав, що найсуттєвіше на цей показник впливають вміст кальцію фосфату, натрію цитрату, куркуміну й ароматизатора лимон-лайм. Значущими факторами для насипної густини і густини після усадки є кількості кальцію фосфату, натрію цитрату, ароматизатору лимон-лайм і титану діоксиду. На результати дослідження індексу Карра найбільше впливають кількості кислоти лимонної безводної, титану діоксидута куркуміну. Експериментальні значення текучості найсуттєвіше залежать від вмісту кальцію фосфату. Кількості кальцію фосфату, натрію цитрату і титану діоксидує найбільш значущими для кута відкосу. Найбільший вплив на показники втрати в масі при висушуванні проявляють кількості куркуміну та кислоти яблучної. На основі діаграми розсіювання зовнішньоговигляду розчину встановлено визначальний вплив кількості кальцію фосфату, натрію цитрату, ароматизатору лимон-лайм і титану діоксиду. Цілком очевидним є значущість кількості ароматизатора лимон-лайм на запах розчину. Аналіз діаграми розсіювання смаку розчину показав, що найбільш значущими є вміст кальцію фосфату і кислоти лимонної безводної. Найбільш значущими факторами для рН розчину є кількості кальцію фосфату та ароматизатора лимон-лайм. Висновки. Досліджено вплив кількостей допоміжних речовин на фармако-технологічніта органолептичні властивості порошку в пакетах саше склад саше Ключові слова: порошок, саше, кількість допоміжних речовин, фармако-технологічні показники, випадковий баланс Дата надходження рукопису 31.
doi:10.15587/2519-4852.2018.122007 fatcat:5uwqit6fanf3pjxlmgbjlnk6l4