Prisotnost geografov in pomen geografije v inštitucijah regionalnega planiranja

Simon Kušar
2002 Dela  
Po sprejetju Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja leta 1999 so se začele oblikovati inštitucije, ki skrbijo za skladen regionalni razvoj. Kakšno vlogo imajo v njih geografi, smo poskušali ugotoviti s pomočjo ankete. Iz podatkov o številu geografov, ki v njih delujejo, možnostih novih zaposlitev ter zbranih prednosti in slabosti geografov, lahko sklepamo na aplikativno vrednost geografije v regionalnem planiranju v Sloveniji danes.
doi:10.4312/dela.18.477-490 fatcat:r6qqcg2nenbu7nhq7hvox4ougq