Attitude of communist-bolshevik regime to the religious community of Evangelical Christians and Baptists in the period of totalitarianism generation (20'S and the 30'S of the XX century.)

Оксана Іванівна Висовень
2016 ScienceRise  
ВІДНОШЕННЯ КОМУНО-БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ ДО РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН І БАПТИСТІВ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ (кін. 20-х-30-ті рр. ХХ ст.) © О. І. Висовень Стаття присвячена відношенню комуно-більшовицького режиму до релігійних громад євангельських християн і баптистів в період становлення тоталітаризму. Автором досліджено і порівняно християнські принципи, які сповідували віруючі євангельські християни і баптисти та їх невідповідність з новими моральними цінностями, які
more » ... цінностями, які пропагував Й. Сталін, що і стало головною причиною репресій щодо них Ключові слова: євангельські християни і баптисти, християнські принципи, Й. Сталін, ідеологія сталінізму The article is devoted to the attitude of communist-Bolshevik regime to the religious communities of Evangelical Christians and Baptists in the period of totalitarianism generation. The author investigated and compared the Christian principles that professed believers Evangelical Christians and Baptists and their discrepancy with the new moral values that are promoted by Stalin, which was the main cause of repression against them
doi:10.15587/2313-8416.2016.80167 fatcat:ls4eumpgdzevzchsxd3626ctja