Problem płynnej odpowiedzialności w perspektywie badań nad rozwojem zrównoważonym

Marcin Leźnicki
2010 Studia Ecologiae et Bioethicae  
Streszczenie nie jest dostępne.
doi:10.21697/seb.2010.8.1.17 fatcat:d2w2dmpjyvafjhaaqf5dwzw4fe