KEİR KOLEKSİYONUNDAKİ OSMANLI İZLERİ

Tuğba DİRİ APAYDIN
2021 Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi  
Budapeşte'de dünyaya gelen ve yaşamının büyük bir bölümünü Londra'da geçiren Edmund de Unger, babasının halı koleksiyonun da etkisiyle her zaman İslami eserlerle iç içe bir hayat sürmüştür. Koleksiyonuna adını veren Keir House'da İslami eserler koleksiyonunu oluşturan Edmund de Unger, 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar pek çok eser ile evini müzeye çevirmiştir. Emevi, Abbasi, Memlük, İran ve Hint gibi pek çok uygarlık ve ülkeden gelen İslami eserlere ilgisi olan Unger, Türk sanatını koleksiyonunda
more » ... yrı bir yere konumlandırmıştır. Halı, kumaş, seramik, metal ve minyatürlü el yazmaları gibi el sanatlarından üretilen pek çok eserin koleksiyonunu yapmıştır. Makalede, Edmund de Unger'in iki binden fazla eserden oluşan koleksiyonunda yer alan Osmanlı eserleri ile ilgili sınıflandırma yapılarak bilimsel bir çalışma hazırlanmıştır. Koleksiyonda yer alan seçili Osmanlı eserleri tanıtılmış, eserlerin koleksiyona ne zaman katıldığı aktarılmış ve Keir koleksiyonun oluşum süreçleri anlatılmıştır. Makalede eserlerin tek tek katalog çalışmasının yapılmasından ziyade, koleksiyonun içerisinde yer alan Osmanlı eserlerinin koleksiyon için önemi ve koleksiyona katkısı üzerinde durulmuştur.
doi:10.22520/tubaked.2021.23.008 fatcat:4iclc2qlprbchn56n2hxrvl7nm