HYGIENE IN CATERING ESTABLISHMENTS WHERE FOOD IS PRODUCED IN FRONT OF CONSUMER
Higiena w zakładach gastronomicznych wytwarzających żywność w obecności konsumenta

Joanna Trafiałek, Ewa Czarniecka-Skubina, Danuta Kołożyn-Krajewska, Bartłomiej Pałubicki, Kamila Makuszewska
2015 Zywnosc Nauka Technologia Jakosc/Food Science Technology Quality  
doi:10.15193/zntj/2015/99/034 fatcat:kdaja5ew7fdb3h7tokohmsx5ey