STANDARDS FOR GOOD PHARMACY PRACTICE – A COMPARATIVE ANALYSIS

ANDREEA CHERTES
2019 Farmacia  
The purpose of this paper is to research the standards for quality of pharmacy services included in national and international guidelines on good pharmacy practice. The documents were investigated using the comparative method and methods of legal interpretation. The Joint FIP/WHO Guidelines recommend national standards for procurement, storage, preparation, dispensing, medication therapy management and improving effectiveness of the health-care system and public health. The Romanian regulations
more » ... establish standards for procurement, storage, preparation, dispensing, patient information and the rational use of medicines. However, they could be optimized by setting out standards for quality of the role of pharmacists in providing medication therapy management as well as their contribution to improving the effectiveness of the national health-care system. Rezumat Scopul lucrării este cercetarea standardelor de calitate pentru activitatea farmaciei, incluse în regulile de bună practică farmaceutică adoptate la nivel naţional şi internaţional. În acest scop s-au utilizat metoda comparativă şi metodele interpretării juridice. Ghidul FIP/OMS recomandă elaborarea de standarde naţionale pentru aprovizionarea, conservarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor, furnizarea unui management eficient al terapiei medicamentoase, contribuţia la îmbunătăţirea sănătăţii publice şi a eficienţei sistemului sanitar. Reglementările româneşti stabilesc standarde de calitate pentru aprovizionarea, conservarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor, informarea pacientului şi încurajarea utilizării raţionale a medicamentelor. Ele ar putea fi optimizate prin elaborarea de standarde de calitate pentru activităţile care definesc rolul farmacistului în managementul terapiei pacientului, respectiv contribuţia sa la creşterea eficienţei sistemului sanitar naţional.
doi:10.31925/farmacia.2019.3.25 fatcat:pnv6prcqz5bybaquqsccx4hzc4