FOTOVOLTAİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sule Erten Ela
2015 Mugla Journal of Science and Technology  
ÖZET Eklemeli üretim, bir 3B CAD modelinin, malzemenin tabakalar halinde birleştirilerek fiziksel bir parçaya dönüştürüldüğü üretim işlemidir. Eklemeli üretim son yıllarda oldukça önem kazanmış ve gelecekte daha çok hayatımızda rol alması beklenen son derece önemli bir teknolojidir. Eklemeli üretim, günümüzde otomotiv, havacılık, uzay, sağlık-inşaat sektörleri, enerji gibi alanlarda devrim yaratmış bir yöntemdir. Dolayısıyla, eklemeli üretim teknolojisini anlayabilmek günümüz için oldukça
more » ... için oldukça stratejik bir konudur. Bu çalışmada, eklemeli üretime ait genel bilgi verilmiş ve günümüzde en fazla ticari olarak kullanılan eklemeli üretim yöntemleri anlatılmıştır. Çalışmada ayrıca, eklemeli üretimin kullanım alanlarından bahsedilerek, gelecekteki potansiyeli değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Eklemeli üretim (EÜ), Üretim yöntemleri, Eklemeli üretim yöntemleri, Eklemeli üretimin kullanım alanları, Eklemeli üretimin geleceği ABSTRACT Additive manufacturing is a manufacturing process in which a 3D CAD model is combined into the layer by layer and converted into a physical part. Additive manufacturing has gained considerable importance in recent years and is an extremely important technology that will play a role in our lives in the future. Additive manufacturing is a revolutionary method in the automotive, aerospace, health and construction sectors, energy and more. Therefore, understanding of additive manufacturing technology is a very strategic issue for today. In this study, general information about additive manufacturing is given and the most commercially used additive manufacturing methods are explained. Then, the usage areas of additive manufacturing are mentioned and its future potential is evaluated.
doi:10.22531/muglajsci.210007 fatcat:jm7vwg6htvb5rjdlu5mkgrvjyu