Phraseological and paroemiological units in the individual lexicon of the bilingual personality
Фразеологічні та паремійні одиниці в індивідуальному лексиконі білінгвальної особистості

O. A. Gapchenko
2018 Science and Education a New Dimension  
Анотація. Стаття присвячена дослідженню статусу фразеологічних і паремійних одиниць в лексиконі мовної особистості. Фразеологізми і паремії розглядаються як мовні знаки та як елементи системи національно-культурних цінностей. Аналізуються чинники, що формують фразеологічну семантику, визначають специфіку зберігання і функціонування одиниць фразеологічного і паремійного типів у структурах індивідуального лексикону білінгвальної особистості.
doi:10.31174/send-ph2018-183vi54-05 fatcat:vzdvgyvgubbsbpjmhv4ozy6z5m