Cayan Tower przykład współczesnej architektury w myśl idei smart building
Cayan Tower: A piece of modern architecture designed according to the smart building philosophy

Kamil Biskup
2018 Środowisko Mieszkaniowe  
Cayan Tower przykład współczesnej architektury w myśl idei smart building Cayan Tower: A piece of modern architecture designed according to the smart building philosophy Streszczenie "Pojęcie budynku inteligentnego kształtowało się przez ostatnie 20-30 lat ubiegłego wieku. Początkowo pojęcie to odnosiło się jedynie do poziomu technicznego zaawansowania technologii zainstalowanych w budynku. Wraz z rozwojem społeczeństwa informatycznego, nowych form pracy, pojawiły się nowe wymagania w stosunku
more » ... magania w stosunku do budynku obejmujące, oprócz jakości technicznej, także jakość przestrzeni życia i pracy człowieka" 1 . Wysokie wymagania dla budynku w zakresie, jakości technicznej, przy jednoczesnym wysokim standardzie, jakości przestrzeni życia spełnia znajdujący się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w luksusowej dzielnicy Dubaj Marina budynek o nazwie Cayan Tower. Przyjęte w budynku rozwiązania konstrukcyjno-techniczne korelują wzajemnie czerpiąc z zasad towarzyszących innowacyjnemu połączeniu tego co we współczesnym projektowaniu jest ekonomiczne, ekologiczne, elastyczne oraz estetyczne oraz zgodne z myślą idei smart building. Dynamiczna forma budynku sprawia iż Cayan Tower prezentuje się inaczej pod każdym kątem i wyróżnia się w panoramie Dubaju. Abstract "The idea of 'smart building' was taking shape during the last twenty to thirty years of the twentieth century. initially, the concept only referred to the standard of the advancement of the technologies installed within the building. With the development of the information society and new forms of labour, new requirements appeared with respect to [newly constructed] buildings, extending -apart from their technological quality -to the quality of living space and human work." 1 High requirements with respect to techn(olog)ical quality of buildings, as coupled with a high standard and quality of the living space, are fulfilled by the Cayan Tower -a building located in the United Arab Emirates, in Dubai's luxury district of Dubai Marina. The construction and technological solutions applied in this project are mutually correlated, drawing on the principles related to innovative combination of the economical, ecological, flexibility, and aesthetic aspects of contemporary design-making, all in accordance with the smart building approach. Cayan Tower's dynamic form makes the building look ever-different depending on the angle, and stand out as a characteristic landmark in Dubai's landscape. Słowa kluczowe: inteligentny budynek, smart buliding, architektura, budynek bez barier, budynek ekologiczny, budynek energooszczędny, budynek przyszłości
doi:10.4467/25438700sm.18.044.9209 fatcat:ruiptigxvrejtpkub3pzu7zocm