Nudge in the processes of political manipulation of social consciousness

Ю. А. Магдич
2019 National Technical University of Ukraine Journal Political science Sociology Law  
Ю. А., аспірантка кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка У статті досліджено основні методи архітектури вибору. Розглянуто можливості застосування надж-технологій у процесах політичного маніпулювання. Використання евристик мислення впливає на ціннісно-світоглядний складник суспільної свідомості (зокрема, на безпекові цінності). З'ясовано, що для запобігання зловживанню «підштовхуванням» у сфері державного управління принциповими є публічність
more » ... ими є публічність та збереження свободи вибору. В статье исследованы основные методы архитектуры выбора. Рассмотрены возможности применения надж-технологий в процессах политического манипулирования. Использование эвристик мышления влияет на ценносно-мировоззренческую составляющую общественного сознания (например, на ценности безопасности). Определено, что для предотвращения злоупотреблений «подталкиванием» в сфере государственного управления принципиальными являются публичность и сохранения свободы выбора.
doi:10.20535/2308-5053.2019.2(42).194815 fatcat:sogjodp2c5dalm4pnfitb74nu4