Nutrition - risk factor in the patogenesis of modern diseases

Anna Vasileva, Valentina Stoykova, Katya Eguruze
2016 Varnenski medicinski forum  
РЕЗЮМЕ Поддържането на алкално киселинното равновесие е една съвършена система, осигуряваща нормално протичане на всички биохимични процеси в организма. Ph балансираното хранене е ключово условие за поддържане на добро здраве. Прекалената консумация на киселинно-формиращи храни води до автоинтоксикация на организма и е база за развитие на множество патологични процеси. Цел: Изследването има за цел да установи храните, присъстващи в ежедневното меню на българина, в контекста на храненето, като
more » ... сков фактор за здравето и средство за профилактика на заболяванията. Материали и методи: В проучването са използвани социологически и статистически методи. Проведена бе пряка анонимна анкета през м. февруари 2016 г., в която взеха участие 60 човека от гр. Варна и гр. Пловдив. Данните са обработени със статистическата програма SPSS v.17.0. Резултати и обсъждане: Преобладаващ процент (94.90%) от анкетираните смятат, че храната е решаващ фактор за тяхното здраве, но едва 11.70% осъзнават нейната роля и като "лекарство" за организма. Общо 86.70% от респондентите предпочитат консумацията на месо (свинско и пилешко), пред приема на сурови плодове и зеленчуци. Тревожен е факта, че в менюто на 48.30% от анкетираните присъстват колбаси и преработени меса, а при 80% и млечни продукти. Заключение: В менюто на българите преобладават храните с кисела реакция, което е предпоставка за развитие на заболявания, като: атеросклероза, сърдечно съдови заболявания, рак, остеопороза и редица други.
doi:10.14748/vmf.v5i0.1991 fatcat:usrgw5qiqbeotieexmd6ucj4dq